Verbe "être"

Écrit par Super User
Affichages : 513

Verbe "Etre"

Présent :

Јас сум, Ти си, Тој таа тоа е, Ние сме, Вие сте, Тие се

Futur :

Јас ќе бидам, Ти ќе бидеш, Тој таа тоа ќе биде, Ние ќе бидеме, Вие ќе бидете, Тие ке блдат

Imparfait :

Јас бев, Ти беше, Тој таа тоа беше, Ние бевме, Вие бевте, Тие беа